Storytelling

Storytelling syftar till just detta: att måla upp en lockande och levande bild av ditt företag som inte går att kopiera.

Storytelling är en överlevnadsfråga

Idag har de flesta företag nått långt i sin produkt- och tjänsteutveckling. Det finns med all säkerhet utvecklingspotential kvar, och naturligtvis finns vissa skillnader mot konkurrenterna, ofta både på plus- och minuskontot. Men för den tilltänkta kunden är det ofta svårt eller omöjligt att se någon reell skillnad. Att särskilja sig med bara produkten eller tjänsten blir alltså omöjligt. Det krävs andra verktyg.

Ett område där ditt företag verkligen kan sticka ut är den väv av berättelser som omger det. Historien om hur företaget uppstått, idéerna, visionerna, människorna bakom. Alla dessa värden fyller ditt varumärke med innehåll och är dessutom helt omöjliga att plagiera.

Storytelling syftar till just detta: att måla upp en lockande och levande bild av ditt företag som inte går att kopiera. Det handlar om att skapa en lustfylld känsla som gör att dina tilltänkta kunder lockas av att vara delaktiga i din resa.

På Brandicon vet vi att våra svenska företag får det allt svårare att konkurrera med sina produkter ute i världen. Så länge produkterna bara väljs mot bakgrund av kvalitet och pris kan det vara svårt att hävda sig mot företag från exempelvis Kina, Indien eller Malaysia. Men med Storytelling lyfter du fram värden som gör att potentiella kunder väljer dig och ditt företag inte för att ni hade den bästa produkten eller det lägsta priset, utan för att man vill vara en del av er ”story”.

Fråga oss om storytelling och vad det kan göra för ditt företag!