Mediaplan

Planering underlättar bland annat det rutinmässiga arbetet med att skapa och skicka ut pressinformation.

Mediaplanen väcker den björn som sover!

De flesta förstår nog vikten av att synas. Och även om de flesta företag gör sporadiska insatser både inom mediabearbetning och övrig marknadskommunikation så är det få som arbetar systematiskt med dessa frågor. Detta trots att en genomtänkt planering mångdubblar sannolikheten för att synas och få nya kunder.

En mediaplan är en viktig ingrediens i den övergripande marknadsföringen. Och den är ett lysande sätt att dryga ut marknadsbudgeten eftersom den kan ge ditt företag redaktionellt utrymme näst intill utan kostnad. Ibland kan värdet av en enda välskriven och välriktad pressrelease mätas i hundratusentals kronor.

Men för att lyckas med den krävs i grunden två saker. Dels en analys av den egna verksamheten där du specificerar vilka områden som du vill lyfta fram just nu, och dels en plan över vilka media som skulle kunna vara intresserade av ditt budskap. Planering underlättar bland annat det rutinmässiga arbetet med att skapa och skicka ut pressinformation.

Ofta används begreppet mediaplan också som beteckning för valet av media för den egna kommunikationen – annonser etc. Självklart hjälper vi dig att synkronisera bägge dessa planer till en sammanhållen och genomtänkt plan för all din kommunikation i och till media. Oavsett om vi talar om utrymme du betalar för (annonsplats) eller utrymme som media bjuder på för att de berättar om dig frivilligt (redaktionellt utrymme).

Vi har årtionden av erfarenhet av precis detta. Och vi vet exakt vad som krävs för att just du ska lyckas.