Journalistik

Min tanke med alla texter jag skriver är att de ska vara varumärkesbyggande

Texter som brinner för dig!

Brandicons ägare, Steve Sandström, har varit verksam som frilansjournalist sedan mitten av 80-talet.

– Jag brinner för journalistik av så många anledningar. Visst gillar jag även granskande journalistik och tycker den är viktig. Men det är inte sådan journalistik jag ägnar mig åt. Jag skriver om människor, företag, händelser och skeenden som intresserar och berör många. Och speciellt sådant som lyfter fram den enorma mångsidigheten och drivkraften hos människor och företag här i norr.

Steves texter har genom åren återfunnits i allt från stora rikstäckande dagstidningar till små specialtidningar.

– Det vanligaste är att jag gör reportage på uppdrag av företag och organisationer. Ofta hamnar texterna i nyhetsbrev, företagstidningar, medlemstidningar eller liknande. Men jag gör också renodlad journalistik inom olika ämnesområden som intresserar mig.

En gemensam nämnare finns för alla texter.

– Min tanke med alla texter jag skriver är att de ska vara varumärkesbyggande. De ska lyfta fram det unika och måla en levande bild som berör och intresserar läsaren.