Copy – reklamtext

Ju kortare texten ska vara, desto mer möda är det att ord för ord och stavelse för stavelse plocka all luft ur texten

Bra copy är ingen kopia

Copy är det engelska ordet för ’reklamtext’. Men det är också det engelska ordet för ’kopia’. Sällan har väl två så motsägelsefulla betydelser rymts i samma ord. För även om reklamtext ibland kan vara uppblåst och snömosigt innehållsfattig och anonym så är ju målet det rakt motsatta.

Reklamtext ska vara konkret och målande. Skapa bilder och drömmar. Få oss att för vår inre kamera se oss själva iklädda nya kläder, skor, klockor och körandes nya bilar. Fast den lyckas förstås inte alltid. För att vara snäll.

Brandicon erbjuder reklamtext. Till annonser, radioreklam, tv-reklam, film, webbplatser, trycksaker… ja snart sagt alla kanaler som finns. Alla med sina egna utmaningar. Pröva själv att forma ett reklambudskap som måste rymmas på en ballong!

Att skriva reklamtext har sina avigsidor. Ofta måste man vara kort, undvika pratighet. Ju kortare texten ska vara, desto mer möda är det att ord för ord och stavelse för stavelse plocka all luft ur texten och lämna kärnan kvar. Så att betydelsen går fram. Helst utan att texten upplevs hård och kantig. Även det en utmaning.

Hur som helst är det en utmaning vi älskar. Berätta för oss vem du är och vad du vill, så berättar vi det vidare för världen. På ett sätt som når ut och tränger igenom.

Be oss skriva copyn när du vill upplevas som originalet och inte bara som en blek kopia.