Marknadsstrategi

Tillsammans jobbar vi fram en marknadsstrategi och väljer de mest effektiva verktygen för just ditt företag.

Hur svårt kan det vara att synas egentligen?

Att inte synas är att inte finnas brukar man säga. Men hur gör man för att alls synas i dagens informationstäta värld? Och på vilket sätt så att man inte bara kan synas utan också blir sedd?

Mitt budskap är att grunderna för framgångsrik kommunikation aldrig ändras men att kanalerna och verktygen blir fler och fler. Men vilka är rätt för just ditt företag? När behövs det en trycksak, och hur ska webben, annonser, PR och andra aktiviteter sammanfogas till en fungerande enhet så att man får den utveckling för sina produkter och tjänster som man vill ha?

Jag hjälper dig och ditt företag att hitta en röd tråd i kommunikationen. En tråd som är långsiktigt hållbar och som ökar chanserna att synas. Tillsammans jobbar vi fram en marknadsstrategi och väljer de mest effektiva verktygen för just ditt företag. Om du vill kan vi synliggöra strategin i olika dokument – en marknadsplan, en kommunikationsplan eller helt enkelt bara enkla riktlinjer och några stolpar över viktiga aktiviteter.