En marknadssondering gör det lättare fatta strategiskt kloka beslut.