Färger föder känslor. Och känslor skapar handling.